18
بیکاری ۱۸۰ کارگر در کارخانه “فروآلیاژ ازنا”
یک فعال کارگری از بیکاری ۱۸۰ نفر از کارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا خبر داد و خواستار بازگشت به کار این کارگران شد. همزمان نماینده قزوین گفت که کارکنان کارخانجات نخ ریسى و پوشینه بافت ماه هاست حقوقى دریافت نکرده‌اند.
به گزارش ایلنا، محمد حسن موسیوند، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان در مراسم افتتاح دفتر جامعه اسلامی کارگران استان، با اعلام اخراج ۱۸۰ کارگر کارخانه فروآلیاژ ازنا، گفت: با وجود اینکه مقرر شده است تا این کارگران به کار خود بازگردند. اما متاسفانه تا کنون این امر محقق نشده است و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه کارگری انتظار داریم از جانب مقامات کارگری با وزرات کار رایزنی انجام شود.
موسیوند در ادامه با اشاره به فقدان امنیت شغلی در برخی از واحدهای تولیدی این استان، اظهار کرد: زمانی که کارگری امنیت شغلی نداشته باشد ابتکار و نوآوری وی نیز تضعیف می‌شود.
دبیر جامعه اسلامی کارگران لرستان با بیان اینکه افزایش کمی و کیفی تولید ملی در گرو حمایت و تضمین امنیت شغلی کارگران است، افزود: با ارائه سرمایه در گردش به تولیدکننده می‌توان امنیت شغلی کارگران را برای حمایت از تولید ملی تأمین کرد.
همچنین نماینده قزوین در تذکرى خواستار رفع مشکل کارکنان کارخانجات نخ ریسى و پوشینه بافت قزوین شد.
بنا به گزارش ایسنا، داوود محمدى اظهار کرد: قزوین به عنوان یکى از قطب هاى اصلى صنعت کشور با مشکلات فراوانى مواجه است و کارکنان کارخانجات نخ ریسى و پوشینه بافت این استان ماه هاست حقوقى دریافت نکرده‌اند.
وى افزود: از مسئولان وزارت صنایع مى خواهم در این ماه هاى پایان سال هر چه سریع‌تر مشکلات کارکنان این کارخانجات را مرتفع کنند تا بتوانند در ایام عید نیاز خانواده خود را تأمین کنند.
 
 
 
 
 
کلمه

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.