85
مرخصی اجباری کارگران بوشهر مسواک
  رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان بوشهر از مرخصی اجباری تعدادی از کارگران کارخانه «بوشهر مسواک» خبر داد. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان بوشهر از مرخصی اجباری تعدادی از کارگران کارخانه «بوشهر مسواک» خبر داد.
محمد اسماعیل دشمن زیاری در این رابطه به ایلنا گفت: کارخانه بوشهر مسواک که وسایل بهداشتی همچون مسواک و نخ دندان و… تولید میکند اخیرا به مشکلاتی برخورده است که باعث شده تعدادی از کارگران خود را به مرخصی اجباری بفرستد. محمد اسماعیل دشمن زیاری در این رابطه به ایلنا گفت: کارخانه بوشهر مسواک که وسایل بهداشتی همچون مسواک و نخ دندان و ... تولید میکند اخیرا به مشکلاتی برخورده است که باعث شده تعدادی از کارگران خود را به مرخصی اجباری بفرستد.
وی در پایان با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران و دستمزد اندک آنان اظهار امیدواری کرد تا هر چه زودتر مشکل این واحد تولیدی و به تبع آن کارگرانش حل شود. 
 
 

 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.