6
اخراج کارگران و بیکاری و فقر
 
1- قارچ ملارد 
قارچ ملارد يكي از واحدهاي بزرگ توليد قارچ و كنسرو قارچ كشور است. در ابتداي سال جاري مديريت اين شركت به دليل اختلاس عوض شده است. 
يكي از اولين اقدامات اوليه مدير جديد براي سرو سامان دادن اوضاع، تعديل نيروست. از تعداد 430 نفر كارگر اين واحد 360نفرمشمول تعديل نيرو شدند. اكثر كارگران اخراجي داراي سابقه ي كار 13تا 15 سال بودند. 
نحوه اخراج هم به اين گونه بود كه مدير عامل جديد عنوان كرد قرارداد سفيد امضاغيرقانوني است و بايد كارگران قرارداد تاريخ دار داشته باشند و از كارگران خواست كه براي بستن قرارداد جديد، قراردادهاي قبلي شان را تسويه كنند. در اين بين با بسياري از آنان قرارداد جديد بسته نشد و براي تعدادي نيز ترك كار زده شد كه هيچ كدام از اين كارگران نتوانستند برگردند واز بيمه بيكاري نيز نمي توانند استفاده كنند.اكنون كارگران با قراردادهاي شش ماه كار مي كنند. اين شيوه سبب شده كه بعد از هر شش ماه با بستن قرارداد جديد فرصت استفاده از طرح طبقه بندي مشاغل از كارگران گرفته شود و هميشه حقوق آنان را در سطح حداقل حقوق باقي بماند.
دستمزدها به نسبت سختي كار و محيط فيزيكي كار متفاوت است. حقوق كارگراني كه بيشتر از حداقل حقوق است نيز در دو قسمت پرداخت مي شود. بخش اول دستمزد به ميزان حداقل حقوق رسمي، هر ماه به حساب كارگران واريز مي شود و مابقي آن به صورت "پشت ليست". دليل اين شيوه پرداخت فرار از پرداخت حق بيمه واقعي كارگران است. اين بخش از دستمزد آنان (پشت ليست) كه شامل اضافه كار نيز مي باشد، با تاخير زماني گاه تا سه ماه پرداخت مي شود.
ساعت كار اين كارگران از 7 و بيست دقيقه تا 4 ونيم است. حدود يك چهارم كارگران اين واحد توليدي قارچ زن و بيشتر سرپرست خانواده هستند. شرايط كار اين كارگران بسيار دشوار است. 8 ساعت كار ايستاده براي برداشت، شست وشو و بسته بندي قارچ در محيطي مرطوب و سرد سبب مي شود كه اكثرا به بيماري هايي نظير كمردرد، رماتيسم و... مبتلا شوند. 
بسياري از كارگران اين واحد توليدي هنوز سنوات سال 89 را نگرفته اند. گفته مي شود كه 82 نفر ديگر هم كنار گذاشته خواهند شد.

2- اخراج در عسلويه 
گروهي از شركت هاي فعال در عسلويه از جمله O1 كارگران بالاي 55 سال را اخراج كرده اند. اين كارگران ميانسال كه به دليل كار كردن در پروژه هاي مختلف سابقه ي بيمه مستمر ندارند، از امكان گرفتن مستمري بازنشستگي محروم هستند. يه رغم اين كه سالهاي طولاني كار كرده اند ميزان سالهاي پرداخت حق بيمه براي آنان بسيار كمتر از سالهاي خدمتشان است.به دليل تعطيلي بسياري از واحدها و بيكاري گسترده، امكان يافتن كار جديد براي آنان بسيار كم است. و از آنجايي كه شرايط بازنشستگي به حقوق 5 سال آخر خدمت بستگي دارد، پيدا كردن كار مناسب كه سوابق كاري اين كارگران را مخدوش نكند، بسيار سخت است.

 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.