'هفتاد درصد دختران افغانستان از ترس نازایی در جریان عادت ماهیانه حمام نمی‌کنند'
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل در اعلامیه‌ای که امروز (چهارشنبه ۸آبان/عقرب) منتشر کرده، گفته که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که ۷۰ درصد دختران مدارس/مکاتب افغانستان به دلیل ترس از نازایی در دوره عادت ماهیانه حمام نمی‌کنند و ۲۹ درصد دیگر از دختران در این جریان به مکتب نمی‌روند.

در گزارش این نهاد همچنین آمده است که حدود ۸۰ درصد دیگر از دختران اجازه ندارند تا در دوران قاعدگی در مراسم اجتماعی شرکت کنند و ۵۰ درصد دیگر هم تا زمان اولین دوره قاعدگی در این مورد آگاهی نداشته‌اند.

این نهاد بهداشت قاعدگی دختران در افغانستان را یک مساله فراموش‌شده خوانده و از دولت این کشور خواسته فوری این موضوع را مورد توجه قرار دهد.

وزارت معارف (آموزش و پرورش) افغانستان می‌گوید با وجود تلاش‌ها برای آگاهی‌دهی در مورد بهداشت دوران قاعدگی دختران در مکاتب/مدارس، هنوز هم ۵۰ درصد از دختران در این مورد آگاهی ندارند.

میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف/آموزش و پرورش افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت دختران به دلیل پایین بودن سطح آگاهی در زمان قاعدگی با مشکلاتی مانند برخورد نامناسب در محیط آموزشی روبرو می‌شوند که می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد.

این وزارت گفته، ۳۷ درصد از دختران مدرسه‌ای در دوران قاعدگی از رفتن به مکتب/مدرسه سر باز می‌زنند.

وزارت معارف افغانستان با همکاری (یونیسف) سال گذشته برای نخستین بار راهنمای بهداشت فردی دختران در دوران قاعدگی را منتشر کرد.

مسئولان این وزارت می‌گویند با این وجود هنوز هم ۵۰ درصد دختران دانش آموزش در مکاتب در مورد قاعدگی معلومات کافی ندارند.

همچنین به گفته آنان تا هنوز هم در بسیاری از مکاتب/مدرسه‌ها امکانات بهداشتی و محلات ویژه برای دختران وجود ندارد و هم محدود است.

افغانستان

همچنین وزارت صحت عامه/بهداشت افغانستان می‌گوید شماری از دختران در دوران قاعدگی به دلیل پایین بوده سطح آگاهی‌ به بهداشت فردی‌شان در این دوران توجه نمی‌کنند.

دیوه صمد، معاون وزارت صحت عامه افغانستان گفت عدم توجه به بهداشت قاعدگی در مواردی حتی باعث افسردگی و عقیم شدن برخی از دختران شده می‌تواند.

دولت افغانستان سه سال است که در (هشتم عقرب/آبان) کارزار آگاهی عامه در مورد دوران قاعدگی زنان به ویژه دختران در مکاتب/مدرسه‌ها را راه اندازی کرده است.

وزارت معارف ابراز امیدواری کرده که تدریس رهنمود حالت قاعدگی در مکاتب، به دختران نوجوان کمک کند تا در مورد این روند طبیعی معلومات داشته و به بهداشت در این دوران توجه کنند.

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.