تخلیۀ یک اردوگاه ۲هزار نفری پناهجویان در حومۀ پاریس: آزمایش کرونا برای همۀ تخلیه‌شدگان اجباری است

بار دیگر یک اردوگاه غیرقانونی مهاجران در فرانسه متلاشی شد. طی پنج سال اخیر، دولت بیش از ۶٠ اردوگاه را جمع کرده و کوشیده تا تکلیف ساکنان موقتی آنها را روشن کند: یا اسکان در وضعیتی بهتر و یا اخراج از کشور. با اینحال نهادهای مدافع مهاجران می‌گویند که این کار به دوری باطل و بی‌پایان تبدیل شده است: تا چند روز یا چند هفتۀ دیگر، بسیاری از ساکنان اردوگاه‌ ویران‌شده، در جایی دیگر و به همان شیوۀ قبلی مستقر خواهند شد.

روز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر/۲۷ آبان، نیروهای انتظامی از ساعت ۷ صبح تخلیۀ اردوگاه را در حضور نمایندگان انجمن‌های کمک به مهاجران آغاز کردند. تا یک شب قبل، معمولاً نزدیک به ۲۴٠٠ نفر در این اردوگاه که از چندصد چادر و پناهگاه‌های کارتنی تشکیل شده بود، می‌خوابیدند. ساکنان، از دو روز قبل مطلع شده بودند که بزودی به یک محل مناسب‌تر منتقل خواهند شد. قرار است که این افراد بین ۲۶ مرکز تحت نظر دولت تقسیم شوند.

اردوگاه تخلیه‌شده که در حومۀ شمال شرق پاریس، در نزدیکی ورزشگاه "فرانس" (استاد دو فرانس) و در کنار بزرگ‌راه قرار داشت، از اواسط تابستان شکل گرفت. ساکنان محل و همچنین بسیاری از مسئولان انجمن‌ها و نهادهای شهری از خود می‌پرسند چگونه ممکن است که در دوران کرونا، اردوگاهی با این سرعت رشد کند؟

قرار است که همۀ افراد تخلیه‌شده ابتدا تحت آزمایش کرونا قرار گیرند. اکثر ساکنان اردوگاه مردان مجرد بودند که بیشتر از افغانستان و سپس از کشورهای سودان، اتیوپ و سومالی آمده‌اند. بخشی از آنان تقاضای پناهندگی کرده‌اند و بخشی دیگر "مهاجر غیرقانونی" محسوب می‌شوند. بسیاری از آنان قبلاً در اردوگاه دیگری به سر برده که آن هم به نوبۀ خود تخلیه و نابود شده است. اما این وضعیت تا کی می‌تواند ادامه یابد؟ خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که از زمان شروع موج بزرگ مهاجرت در سال ۲٠۱۵ تا کنون، ۶۵ اردوگاه غیرقانونی بزرگ در فرانسه متلاشی شده اما هر بار بخشی از ساکنان به اردوگاه دیگری نقل مکان کرده‌اند.

انجمن‌های فعال در این زمینه می‌گویند تا وقتی پذیرش مهاجران شکلی به‌هنجار و انسانی نگرفته، این وضعیت تکرار خواهد شد. مقامات دولتی می‌گویند که فرانسه در حال حاضر ظرفیت پذیرش ۱۱٠هزار پناهجو یا مهاجر آواره را دارد، اما شمار این افراد سال به سال بیشتر می‌شود و در هر صورت از ظرفیت رسمی کشور بسیار فراتر می‌رود.

در مقابل این مشکل لاینحل، دولت بارها از سلاح "قاطعیت" و سخت‌گیری استفاده کرده است. سالهاست که احزاب راست و به ویژه تندروها ادعا می‌کنند که تنها راه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی سختگیری بیشتر، کنترل مرزها و اخراج فوری مهاجران از کشور است. اما در عمل، هیچیک از این تدابیر نتیجه‌بخش نبوده است. انجمن‌های دفاع از حقوق پناهجویان می‌گویند یادآوری شمار مهاجران غرق شده در دریای مدیترانه طی پنج سال اخیر، به روشنی نشان می‌دهد که آوارگان گریخته از جنگ و فقر و ترس، در هر شرایطی گریز خود را با امید به یافتن کنجی آرام ادامه خواهند داد.

 

 

 

 

 

 

ار اف ای فارسی

چاپ