آمریکا دربارۀ بردگی جنسی کودکان افغان تحقیق می‌کند
بر اساس گزارش رسمی ای که دیروز پنجشنبه شانزدهم نوامبر در واشنگتن منتشر شد، به سربازان آمریکایی مستقر در آمریکا طی سال های گذشته دستور داده بودند که دربارۀ بردگی جنسی کودکان در پلیس افغانستان سکوت اختیار کنند. در پی پخش گزارش های متعدد دربارۀ آنچه در افغانستان "بچه بازی" نامیده می شود، سرویس های بازرسی عمومی وزارت دفاع آمریکا تحقیقی را درخصوص دستوراتی که به نظامیان آمریکا در اینباره داده شده بود، آغاز کرده اند.

شماری از سربازان آمریکایی گفته اند هنگامی که گزارش تجاوزهای جنسی به کودکان افغان را به مافوق خود منتقل می کردند، فرماندهان آمریکایی به نشانۀ بی اعتنایی شانه هایشان را بالا می انداختند.

در گزارش رسمی دولت آمریکا آمده است که فرماندهان آمریکایی در واکنش به گزارش های مربوط به تجاوز جنسی به کودکان افغان غالباً می گفتند که "کاری از دست شان ساخته نیست" یا "اینجا افغانستان است" و یا "کشور خودشان است". قوانین آمریکا اعطای کمک های مالی این کشور را به واحدهای اقتصادی خارجی که مرتکب چنین جنایاتی می شوند، ممنوع اعلام کرده اند.

از آنکه خبرگزاری فرانسه سال گذشته گزارش هایی دربارۀ بردگی جنسی کودکان در میان اعضای پلیس افغانستان منتشر کرد، شماری از نمایندگان آمریکا از دولت این کشور خواستند که مبارزه اش را علیه این اعمال در میان نظامیان افغانستان تشدید کند.

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.