سرپرستی پسر ۱۲ ساله افغان به یک شورای محلی در انگلستان سپرده شد
دادگاهی در بریتانیا حکم داده که سرپرستی یک پسر افغان که بدون والدین یا سرپرست در فرودگاه هیترو در غرب لندن پیدا شده بود، به طور موقت به یک شورای محلی در انگلستان سپرده شود.
این پسر که حدود ۱۲ سال دارد، گفته که سفر او به بریتانیا از سوی مادرش "برنامه‌ریزی و تمویل شده" بود چون او فکر می‌کرد که پسرش زندگی "بهتر و امن‌تری" در آنجا خواهد داشت.
به دنبال کشف این پسر در فرودگاه هیترو، او به طور موقت تحث مراقبت اداره خدمات اجتماعی قرار گرفت.
قاضی دادگاه عالی حکم کرد که در حال حاضر بازگشت او به دلیل نامشخص بودن محل مادرش ناممکن است.
قاضی همچنین گفت که "هنوز نمی‌دانیم که این پسر ۱۲ ساله چگونه وارد فرودگاه هیترو شده و از چه روش‌های حمل و نقل در سفرش از افغانستان به بریتانیا استفاده کرده است".
قاضی گفت که دفتر مهاجرت بریتانیا در مورد درخواست مهاجرت او تصمیم می‌گیرد.
طبق پژوهش‌های 'کودکان گم شده اروپا '، در سال ۲۰۱۵ حدود ۹۰ درصد از کودکان و نوجوانانی که تنها به اروپا آمده‌اند پسر بودند و حدود ۵۰ درصدشان اهل افغانستان هستند.
دلفین مورالیس، دبیرکل نهاد غیرانتفاعی 'کودکان گم شده اروپا' می‌گوید ورود کودکان مهاجر بدون والدین یا سرپرست دلایل گوناگونی دارد.
"بعضی والدین کودکان و نوجوانان را به این امید فرستاده‌اند که در اروپا زندگی بهتری خواهند داشت، برخی از آنها را قاچاقچیان به عنوان روشی برای کنترل خانواده ها از والدینشان جدا کرده‌اند و برخی دیگر والدین خود را در حوادث از دست داده اند."

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.