ابوالفضل امان‌الله، عکاس ورزشی، «آزاد شد»

ابوالفضل امان‌‌الله، عکاس ورزشی که روز دوشنبه به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، روز سه‌شنبه،‌۱۷ فروردین‌ماه، از این زندان آزاد شد.

آقای امان‌الله از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۹۵ روز زندان محکوم شده بود.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده است که آزادی این عکاس ورزشی در ارتباط با قانون مربوط به عدم حبس محکومان دارای محکومیت سه ماه حبس انجام گرفته است.

برخی گزارش‌ها حکایت از این دارند که اتهام و حکم آقای امان‌الله در ارتباط با پست‌های انتقادی اینستاگرامی او صادر شده بود.

 

 

 

 

 

 

رادیوفردا

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.