بیانیه ها

بیانیه ها
Bayaniyeha-Blog

جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای اعتراض خود را با برخوردهای ضد حقوق بشری و ضد انسانی صورت گرفته با زندانیان سیاسی، انتقال بهمن احمدی امویی به زندان رجائی شهر و به دنبال آن انتقال وی به انفرادی این زندان را محکوم کردند.

zendani

چاپ ایمیل

ابراز نگرانی ۳۵۰ فعال مدنی، سیاسی و مطبوعاتی نسبت به وضعیت محمد صدیق کبودوند

Kaboodvand-Etesabeghaza

 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.