فعالیت آتشفشانی 'به ظهور دایناسورها کمک کرد'
ربکا مورل - خبرنگار علمی، بی بی سی نیوز
مطالعه تازه ای حاکیست که یک دوره یک میلیون ساله در زمین که با فعالیت بسیار شدید آتشفشانی همراه بود به احتمال زیاد راه برای ظهور دایناسورها هموار کرد.
دانشمندان با تحلیل صخره‌های کهن آثار تصاعد فوران های عظیم آتشفشانی که حدود ۲۰۰ میلیون سال قبل روی داد را یافته اند.
این شرایط می توانسته باعث بزرگترین انقراض انبوه شود که به دایناسورها امکان می داد غلبه کنند.
نتایج این مطالعه در نشریه "پی ان ای اس" چاپ شده است.
لورنس پرسیوال نویسنده اصلی این مقاله از بخش علوم زمین شناسی در دانشگاه آکسفورد گفت: "دایناسورها توانستند از آن فرصت اکولوژیکی که با انقراض انبوه ایجاد شده بود بهره برداری کنند."

افزایش جیوه
محققان صخره های آتشفشانی از چهار قاره که قدمت آنها به این دوره متلاطم می رسد را بررسی کردند.
قبلا میزان نوسان کربن در این صخره ها در مطالعه دیگری ارزیابی شده بود که به افزایش دی اکسید کربن در اثر فوران های آتشفشانی ارتباط دارد.
اما این تحقیقات جنبه دیگری از فعالیت آتشفشانی را بررسی کرد: میزان جیوه.
وقتی آتشفشان ها فوران می کنند، ردی از جیوه با غبار برخاسته از آنها به آسمان می رود و در جو منتشر می شود. این جیوه بعدا نشست می کند و میلیون ها سال در زمین باقی می ماند.
آقای پرسیوال توضیح داد: "اگر بشود جهش بزرگی در جیوه را در این رسوبات دید، می شود استنباط کرد که دقیقا در آن زمان فعالیت آتشفشانی وجود داشته و این چیزی است که ما در زمان این انقراض می بینیم."
محققان شواهد جهش های بزرگ در فعالیت آتشفشانی که برای حدود یک میلیون سال ادامه یافت را کشف کردند.

T Rex


پروفسور تمسین ماتر از دانشگاه آکسفورد گفت: "در این یک میلیون سال احتمالا نواحی مختلف در زمان های مختلف فعال بودند. دوره فوران ها احتمالا حدود ده سال طول می کشید که حجم عظیمی مواد مذاب و گازها را به سطح می آورد."
او می افزاید: "هرچیزی در محیط مجاور این فوران ها دچار وضعیت ناگواری می شد. اما موجوداتی که دور از محل زیست می کردند هم به دردسر می افتادند: فوران های مکرر تاثیری ویرانگر بر محیط وسیع تر می گذاشت، نور خورشید را سد می کرد و به افزایش سطح دی اکسید کربن منجر می شد."
این می توانست به انقراض انبوه دامن بزند. با این حال دایناسورهای اولیه از آن دوران جهنمی جان به در بردند هرچند محققان هنوز مطمئن نیستند چطور.
اما زمانی که آتشفشان ها فروکش کردند، تعداد کمی از رقبای دایناسورها باقی مانده بودند، که شروع عصر حاکمیت دایناسورها را در پی داشت.
ابزار تازه
محققان اکنون می خواهند از جیوه برای بررسی سایر دوره های فعالیت کهن آتشفشانی استفاده کنند.
پروفسور ماتر گفت: "فکر می کنم چیز واقعا هیجان انگیز این است که ما از یک دوره فعالیت آتشفشانی که ۲۰۰ میلیون سال قبل اتفاق افتاد حرف می زنیم و این رکوردهای رسوبی جیوه به ما اجازه می دهد حرف های تازه ای درباره فعالیت آتشفشانی که در گذشته های چنان دوری اتفاق افتاد داشته باشیم."
"این یک ابزار تازه و قدرتمند است که واقعا به ما اجازه می دهد تکامل سیاره خود را بهتر درک کنیم و ببینیم چطور به اینجا رسیده."

Sediments in Morocco
صخره های آتشفشانی حاوی جیوه به جا مانده از فوران ها هستند

 

 

 

 

 

بی بی سی

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.