محیط زیست - دانش

محیط زیست- دانش

کشف حکاکی‌های متعلق به بیش از ١۴ هزار سال پیش در فرانسه می‌تواند زوایایی از حیات ماقبل تاریخ را روشن کند

چاپ ایمیل

مقالات دیگر...

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.